Minden hónap
második Vasárnapján!


Következő: 2022.06.12.


Díjszabás

Rakodási Időszak

Szombat 15:00 - Vasárnap 06:30

A belépő gépjárművek egységesen 600 Ft belépési díj ellenében léphetnek a vásár területére.

Vásár

Vasárnap 06:30 - 12:00

A vásártéren elfoglalt terület után egységesen 600 Ft/m2 a helyfoglalási díj. Ebben az időszakban a bent tartozkodó gépjárművek után 600 Ft a helyfoglalási díj.*

*Ha a gépjármű a Rakodási időszak végéig nem hagyja el a Vásár területét, akkor a 600 Ft-os díj újrafizetendő.

Belépési Rend


 • 1-es bejárat nyitása: Szombat 15:00
 • 2-es bejárat nyitása: Vasárnap 06:30
 • 3-as bejárat nyitása: Vasárnap 06:30

A rakodás kizárólag az 1-es bejáraton (Kettőshatári út), Szombat 15:00-tól lehetséges.

about

Házirend

Az Üzemeltető a Kirakódóvásár Házirendjét a vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet előírásai alapján az alábbiak szerint határozza meg:

 1. A kirakodóvásár minden hónap második vasárnapján kerül megrendezésre a Dorozsmai Nagybani Piac területén. (cím: 6791 Szeged, Kettőshatári út 2-4.)
 2. A vásárok nyitva tartási ideje: Szombat 15:00 órától - Vasárnap 06:30-ig rakodási időszak. Vasárnap 06:30-tól 12:00-ig vásári időszak.
 3. A vásár üzemeltetője: Dorozsmai Nagybani Piac Kft. (továbbiakban: Üzemeltető)
 4. A vásár rendjét az Üzemeltető határozza meg, melyről jól látható helyen közzétett helyben szokásos módon tájékoztatja a vásározókat.
 5. Az Üzemeltető a vásár területén rendészeti csoport közreműködésével látja el feladatát. A rendészeti intézkedések megtételének lehetőségét a helyfoglalási díj és belépési díj megváltásával az árusító tudomásul veszi. A vásározók kötelesek a rendészeti csoport jogszerű utasításait betartani.
 6. A megrendezett kirakodóvásárokon állatok és mezőgazdasági termékek értékesítése nem megengedett.
 7. A vásár Üzemeltetője fenntartja a jogát a helyek időszakos felülvizsgálatára, továbbá indokolt esetben a helyek korrekciójára.
 8. A helyfoglalási díj kizárólag a megváltás napjára, a jegyen (blokkon) meghatározott méretű területre (m2) érvényes.
 9. A vásár területére kiadott igazoló szelvény (blokk) megőrzése a helyfoglaló felelőssége és kötelessége. A helyfoglalást igazoló szelvényeket az Üzemeltető rendészeti szolgálata jogosult ellenőrizni.
 10. Ha az árus a helyfoglalási díj szelvényét az üzemeltető felszólítására bármilyen okból nem tudja felmutatni, az elfoglalt hely kétszeresét köteles megfizetni.
 11. A vásártéren, aki a megfizetett helynél nagyobb területet foglal el, a megváltott helyen felüli terület után a napi helyhasználati díj kétszeresét köteles megfizetni.
 12. Tilos a vásártér közlekedési útjait áruval, göngyöleggel, gépjárművel stb. eltorlaszolni, a vásárlói közönséget közlekedésben és vásárlásban akadályozni.
 13. Amennyiben az árusítóval szemben, tevékenysége folytán hatósági eljárás indul, az ebből eredő minden következmény kizárólag az árusítót, kereskedőt terheli, melyről a napijegy (helyfoglalási díj) megváltásával tudomást vesz.
 14. A helyhasználó köteles a szemetet az árusítás ideje alatt folyamatosan összetakarítani és a kijelölt tárolóban elhelyezni.
 15. A helyhasználó a vásár végén köteles a megmaradt áruját elszállítani.
 16. Az árusító a napijegy (helyhasználati díj) megváltásával elfogadja és tudomásul veszi a kirakodóvásár házirendjét.

Elérhetőségek

6791 Szeged, Kettőshatári út 2-4.
dnpiac18@gmail.com